תפריט סגור

שאלות נפוצות בנושא אחריות תאגידית

מהי אחריות תאגידית?
אחריות תאגידית היא אסטרטגיה ארגונית המשלבת בין הניהול העיסקי לבין יעדים של ESG ממשל  Governance  יעדים חברתים Society וסביבתיים .Ecology. באמצעות הקוד לאחריות חברתית, הארגון מקיים תהליך של שיח ב"שיתוף מחזיקי עניין", ומזהה וממפה אותם ואת האינטרסים של מחזיקי העניין, אלה הם המושפעים והמשפיעים על פעילותו. בין מחזיקי העניין של ארגון נמצא את הלקוחות, העובדים, בעלי המניות, הקהילה, הסביבה הספקים ואחרים. אסטרטגיה זו משלבת בין המטרות העיסקיות וקידום האינטרסים הארגוניים בשילוב עם האינטרסים של מחזיקי העניין שלו. ומכאן אחריות תאגידית תשפר את סיכויי הצלחת העסק שכן הוא יפעל בתאום עם האינטרסים של מחזיקי העניין בפיתוח המדיניות העסקית ובישומה.

"אחריות תאגידית (Corporate Social Responsibility)" כפי שהמונח מוגדר היום מבוססת על התפישה שמנהליו אחראים על השפעת מעשיו ותוצאות החלטותיו על כלל מחזיקי העניין של התאגיד מעבר לדרישות שמחייב החוק.

מיהם מחזיקי העניין של התאגיד?
קבוצת מחזיקי העניין של התאגיד הם המושפעים ממעשיו והמשפיעים על מעשי התאגיד, לדוגמה, ספקים, בעלי מניות, דירקטורים, עובדים הקהילה.

 לקריאה בדיון מתקדם בשאלה זו

מהו תהליך 'שיתוף מחזיקי עניין'?
מטרת תהליך 'שיתוף מחזיקי עניין' היא פיתוח אסטרטגית WIN WIN  בין הארגון לבין מחזיקי העניין שלו. יישום המטרה יעשה באמצעות דיאלוג עם מחזיקי העניין של הארגון שנועד למפות את האינטרסים שלהם והסוגיות המהותיות שלהם ביחסי הגומלין עם הארגון מול האינטרסים והסוגיות המהותיות שיש לארגון בפעילותו. התהליך מתחיל בזיהוי ומיפוי מחזיקי העניין, ובמיפוי האינטרסים והסוגיות המהותיות בארגון ואצל מחזיקי העניין, מציאת ערך משותך עם מחזיקי העניין (Shared Value) וממשיך בפיתוח ויצירת מדיניות ארגונית המתחשבת בהם בשילוב ערך משותף, ודיאלוג בשקיפות והוגנות כלפי פנים הארגון וכלפי חוץ, בתקשורת עם מחזיקי העניין השונים תוך כדי יישום מדיניות הארגון. 

למה כדאי לארגון לאמץ אחריות תאגידית וקיימות?
1.     תמריץ לצמיחה וחדשנות בארגון
2.     בידול תחרותי
3.     העצמת מוניטין
4.     נאמנות צרכנים
5.     שיפור ביצועי עובדים
6.     הארגון יהיה אטרקטיבי לעובדים איכותיים
7.     שיפור שביעות עובדים ושימורם
8.     כלי לניהול סיכונים

איך מודדים אחריות חברתית?
בישראל הדירוג של אחריות חברתית (אחריות חברתית של התאגיד) נעשה באמצעות "שאלון מעלה". או באמצעות כלי הדיווח של GRI או גלובאל קומפאקט.

השאלון של דירוג מעלה מחולק לשמונה תחומים( ביחסי עבודה ובריאות. בגיוון והכלה. באחריות ברכש. בתרומה לקהילה. באיכות סביבה וקיימות. במעורבות חברתית של העובדים. באתיקה ארגונית. בממשל תאגידי ), ובו נבחנת האחריות של התאגיד בסוגיות מהותיות כלפי מחזיקי העניין השונים של הארגון.

מדוע חשוב לארגון להיות מחוייב לאחריות תאגידית?
הציבור וקהל הלקוחות של הארגון נוטים לתת אמון גדול יותר בארגונים שמחוייבים לאחריות תאגידית, שכן אלה מדווחים על השפעתם על מכלול מחזיקי העניין, וגם מסבירים כיצד ישפרו את פעילותם באופן שישפר את מעשיהם בתחומים המשפיעים על מחזיקי העניין שלהם.  אמון בארגון חשוב מאוד להצלחת פעילות של כל ארגון.