תפריט סגור

GRI - יוזמת הדיווח הגלובאלי

אחריות תאגידית CSR Corporate Social Responsibility היא אסטרטגיה ארגונית המשלבת בין פיתוח מדיניות וניהול עסקי לבין התייחסות הארגון לסביבה (Ecology), חברה (Society) וממשל תאגידי ESG (Governance)

בישראל דיווח על אחריות תאגידית נעשה לפי דירוג מעלה ונמדד עלי ידי עמותת מעלה.
מדד מעלה כולל בתוכו מניות של חברות שדורגו בדירוג מעלה והוא מדד הנסחר בבורסה לניירות ערך בישראל.

חוסנו של ארגון שהתחייב לאחריות תאגידית ונכונותו לדווח על כך בשקיפות, מאפשרים ניהול סיכונים אפקטיבי של הארגון וחיזוק המוניטין. ארגון המאמץ בכנות אחריות חברתית ייהנה מאמון הציבור, יצמצם את חשיפתו לסיכונים וישפר את יכולת התחרות שלו.

למדריך ה-GRI הויזואלי לחצו כאן
למצגת מבוא GRI לחצו כאן

image-GRI

שירותי VM בדיווח GRI לארגונים וחברות

sub icon 1

פיתוח ושיפור אחריות תאגידית באמצעות תהליך של שיח ארגוני בדיאלוג מחזיקי עניין ושילוב תוצאות התהליך במדיניות הארגון

sub icon 6

עמידה בדירוג מעלה: ליווי, פיתוח וכתיבת נהלים והטמעתם בפעילות הארגון לצורך כניסה או לצורך שיפור הציון בדירוג