תפריט סגור

תכנית IMPACT NATION

נשמח ללוות אתכם בהגשת בקשה לקבלת מענק מתכנית IMPACT NATION שיזם המשרד הממשלתי לנושאים אסטרטגיים לקידום אחריות חברתית-סביבתית לחברות ישראליות. המענק עד 100 אלף ש”ח ינתן לחברות ישראליות שיפרסמו דו”ח אחריות חברתית-סביבתית.  

האינטרס העיסקי של הפירמה הוא העלאת ערך התאגיד וניהול סיכונים מושכל. דו”ח חברתי סביבתי משלב בין האסטרטגיה של העסק לבין השפעותיו על החברה והסביבה. ולכן כתיבת הדו”ח מאפשרת שיפור וצמיחת ערך באמצעות פיקוח ובקרה של ביצוע האסטרטגיה העסקית. דיווח על אחריות חברתית של התאגיד CSR יתמקד בנושאי ממשל תאגידי ואחריות חברתית-סביבתית ESG Impact ויכתב לפי עקרונות הדיווח של ה-GRI.

תהליך הדיווח צריך להיות מלווה על ידי יועץ מקצועי. תאריך הגשת הבקשה הוא החל מ-13 לאוקטובר 2020 ולא יואחר מ-27 לנובמבר 2011. עד 30 ארגונים העומדים בקריטריונים הראשוניים יכולים להציע מועמדות, לפי שיטת כל הקודם זוכה. חברות שהגישו דוחות לפי עקרונות ה-GRI בשנים 2018-2019 אינם יכולים להשתתף. 

ל-Values Management יש את המומחיות בפיתוח קוד אתי והטמעתו, בניית אסטרטגיה עסקית בשיתף ערכים של אחריות חברתית-סביבתית וגיבוש תהליכי קיימות לרבות ליווי בכתיבת דוחות אחריות חברתית-סביבתית, והיא תלווה את התהליך של כתיבת הדו”ח לפי העקרונות של ה-GRI ובנוסף ניתן לערוך ניתוח ESG Impact.

CSR – Corporate Social Responsibility
ESG Impact – Environment, Society & Governance

לפרטים נוספים, מלאו את הטופס