תפריט סגור

סדנת חזון וייעוד לארגון

סדנא זו מיועדת להנהלה ולדירקטורים בארגון המעוניין לבחון את ערכי הליבה ולפתח חזון שיתן משמעות לפעילות וכיוון לארגון ביומיום ובעתות משבר ובכך יתרום למוטיבציה של העובדים ולפעילות הממוקדת במטרות הארגון להצלחתו.

פירוט

ארגונים מצליחים הם ארגונים המחזיקים באוסף ערכים המאפשר להם לעמוד באתגרים ביומיום, לצלוח משברים ולשגשג. אוסף הערכים של הארגון הוא זה שמגדיר את הייעוד והחזון של הארגון. ערכי הליבה באוסף זה נשארים בעולם המשתנה תדיר ללא שינוי כמצפן בידי הנווט לקבלת החלטות ולעשייה בפעילות בדרכו ליעד.

תכנים מרכזיים

  • חשיפה וזיהוי הערכים המרכזיים ברמה הארגונית אשר משמשים “מצפן לקבלת החלטות ולמעשים” עבור כל אחד ואחד מהמשתתפים
  • בחינת שאלת הייעוד והחזון של הארגון ביחס למוצר או לשירותים אשר מספק הארגון
  • מידת ההלימה בין הייעוד והחזון הרצוי לבין המצוי בחיי היומיום בארגון
  • פיתוח ראשוני של תכנית עבודה ומדדי ביצוע ליישום החזון בפעילות 
  • הרצאה: הצגת מודל תיאורטי – המחבר בין החזון והייעוד לבין השינויים הנדרשים ליישומו

לוח זמנים:

מפגש ליום אחד למשך חמש שעות עם הפסקה של חצי שעה בין הרצאה לסדנה.