תפריט סגור

סדנא

אתיקה ככלי ניהולי

סדנא

אתיקה ככלי ניהולי

קהל יעד: מנהלים בכירים ומנהלים בדרגות הביניים.

לוח זמנים: מפגש בן ארבע שעות

מנהלים בכירים ומנהלים בדרגות הביניים.

מפגש של ארבע שעות

מטרות

לאחרונה עולה הדיון על הצורך בהכנסת תוכניות אתיקה לארגונים. לעיתים נראה כי הדיון באתיקה נועד רק על מנת להתוות דרך לריסון וצמצום אפשרויות הפעולה של הארגון. אנו חולקים על גישה זו ובפעילות זו נצביע כיצד האתיקה מאפשרת הרחבה והתפתחות פעילות בארגון תוך שמירה על כיוון אסטרטגי ברור, בניית פרוטוקול ארגוני להתפתחות, עידוד שיתוף הפעולה הארגוני וניהול סיכונים והזדמנויות בפעילות. במהלך הסדנא נלבן נושאים אלו וניצור אמות מידה לבניית תוכנית אתיקה אפקטיבית בארגון.

נושאי דיון עיקריים

– מהי אתיקה ארגונית ולמה היא משמשת
– אפיון, מבנה ודרישות מכלי ניהולי
– מבנה אופטימאלי של תוכנית אתיקה

מרכיבי הפעילות

– ביאור מונחים: אתיקה, קוד אתי, ואסטרטגיה
– הרצאה: ניתוח דרישות מכלי ניהולי – והצגת תוכנית אתיקה ככלי ניהולי
– ניתוח דוגמאות לקודים אתיים והרציונל העסקי שלהם
– דיון על הקשר בין אסטרטגיה ותוכנית אתיקה