תפריט סגור

מי אנחנו

אנחנו שילוב יוצא-דופן של ניסיון מצטבר בניהול ייעוץ והדרכה בארגונים, מומחיות בניהול על פי ערכים, פיתוח בר קיימא, פיתוח והטמעה של קוד אתי, ממשל תאגידי ואחריות חברתית בהתאם למדדים בינלאומיים ודרישות רגולטוריות.

הפעילות שלנו בתהליכי הפתוח וההטמעה נעשית תוך כדי התייחסות למחזיקי העניין השונים של הארגון בפנים הארגון ומחוצה לו. אנחנו עובדים עם הלקוחות להעצמת יכולתם הארגונית כלפי פנים וכלפי חוץ הארגון בשילוב ערכי הארגון בארגז הכלים הניהוליים להצלחת הארגון.  כלים לקבלת החלטות המבוססים על ערכים מאפשרים לארגון יצירת יתרון תחרותי והצלחה ביצירת ערך.

בהנהגת ד"ר אבשלום אדם Values Management מובילה במחקר וביישום אתיקה ארגונית, קיימות, ממשל תאגידי ואחריות תאגידית. דר' אדם לימד ב- 2013 כמרצה מן החוץ ניהול קיימות, ומשנת 2017 מרצה בנושאי מדיניות ציבורית, אחריות תאגידית וקיימות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

דר' אבשלום אדם

אביב 2013, 2017-עכשיו מרצה שלא מן המניין, פקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב

  • מינהל עסקים, לימד ניהול קיימות
  • המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, מלמד מדיניות ציבורית וממשל תאגידי 

2015-1999 מרצה מן המניין במסלול האקדמי במכללה למינהל. 

  • בית הספר לתקשורת, לימד אתיקה, תרבות טכנולוגיה וחברה
  • בתוכנית ללימודי תואר שני בבית הספר למינהל עסקים, לימד אתיקה בעסקים, אתיקה בינלאומית בניהול עסקים, אחריות תאגידית וקיימות,
  • בתוכנית הלימודים לתואר שני בפיתוח ויעוץ ארגוני, לימד ניהול ייעוץ והדרכה בפיתוח והטמעת קוד אתי בארגון
  • בתוכנית תואר שני בבית הספר למשפטים, לימד ממשל תאגידי  
  • שימש כיועץ באיכות סביבה בפיתוח הקמפוס הירוק במסלול האקדמי 

חוקר אורח באוניברסיטאות ברקלי וסטנפורד בקליפורניה.

במסגרת פעילותו ד"ר אדם חוקר ומפרסם בזורנאלים מדעיים מובילים סוגיות בשילוב של אתיקה, קיימות, ממשל תאגידי ואחריות תאגידית בארגונים עסקיים ושאינם עסקיים.

תחום מומחיותו בניהול ייעוץ והדרכה כולל, בין השאר, פיתוח בר קיימא, פיתוח קודים אתיים וגיבוש תהליכים להטמעת תכניות אתיקה בארגונים ואחריות תאגידית בהתאם לדרישות השוק והחקיקה האמריקנית והישראלית.

במסגרת ניסיונו, ד"ר אדם פועל בייעוץ והדרכה לפיתוח והטמעה של תוכניות אתיקה, אחריות תאגידית וקיימות  ובניהול והדרכה לפרויקטים מורכבים בגישה יישומית במיגזר  הציבורי, הפרטי- עסקי ובחברה האזרחית