תפריט סגור

פיתוח בר קיימא לארגונים ועסקים

נזקי ההתחממות הגלובאלית, הפגיעה באיכות הסביבה והשפעתה על האדם והחברה שינו את כללי המשחק בעולמינו. ההשלכות של נזקים אלו גרמו לשינויים, בסביבה, בכלכלה ובחברה. המודעות והמאמצים להתמודד איתם מתמקדים בניסיון לעבור לאורח חיים שבמרכזו  פעילות שאינה מזיקה לסיפוק צורכי ההווה של האנושות, ואינה מהווה סיכון ליכולותיהם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם שלהם.  פעילות זאת מכונה “קיימות“.

מדינות רבות בכפר הגלובאלי אימצו חוקים ורגולציה התומכים בקיימות ובאסטרטגיית פיתוח בר קיימא (פב”ק). אבל אין למדינות את היכולת הכלכלית העצומה שיש לתאגידים עסקיים. מעבר לניהול סיכונים מושכל של הארגון הנמנע מפגיעה בחוק ופועל בהתאם לרגולציה, אסטרטגיית פב”ק תקדם אינטרסים כלכליים בצד מתן מענה לצרכים חברתיים וסביבתים. מודלים של אסטרטגיה עסקית מצביעים על יתרון יחסי לתאגידים המתמקדים בפיתוח בר קיימא. מעבר לכך, תאגידים ציבוריים המאמצים אסטרטגיה של פיתוח בר קיימא ומדווחים על כך נחשבים אטרקטיבים במיוחד למשקיעים לטווח ארוך כיוון שהם מועמדים טבעיים להשקעות ESG Impact. 

לשאלות נפוצות בנושא פיתוח בר קיימא

image-sustainability

שירותי VM בפיתוח בר קיימא

תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא

תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא (פב”ק) נועדה לשפר את בידולו של הארגון ואת יתרונו התחרותי. להצלחת היישום וההטמעה של פב”ק נדרשת הובלה של ועדת ההיגוי של הארגון. בידולו ויתרונו התחרותי של הארגון יעשה באמצעות פיתוח ערך משותף בין ההיבטים הכלכלים של הארגון לבין ההיבטים החברתיים-סביבתיים. תהליך פב”ק ייעשה בכפוף לדרישות החוק והרגולציה. שקיפות מדידת הצלחתו תיעשה באמצעות עקרונות דיווח ה- GRI.
פיתוח שרשרת ספקים ירוקה וארגון ירוק יכולים להיעשות כחלק מהאסטרטגיה של פב”ק או בנפרד ממנה.  

sub icon 5

בניית ועדת היגוי להובלת תוכנית קיימות

– ניסוח המדיניות של התאגיד בפיתוח בר קיימא פב”ק ביחס לחברה ולסביבה.
– בניית תוכנית ניהול שתגדיר מטרות ויעדים לטווח קצר ולטווח ארוך לרבות סדרי העדיפיות לביצוע המדיניות.
– פיתוח תוכנית עבודה, אבני דרך ותקציב לביצוע המדיניות.
– בניית מערך פיקוח ובקרה בהתאמה לדיווח הנדרש לביצוע המדיניות.

sub icon 3

פיתוח ערך משותף

– מיפוי וזיהוי ערכי התאגיד והערכים החברתיים והסביבתיים.
– בניית קוד התנהגותי חברתי-סביבתי בהתאמה לערכי התאגיד.
– פיתוח תהליכי עבודה התואמים פיתוח ערך משותף, לדוגמה, כלכלה מעגלית ואינטגרטיבית.

sub icon 2

זיהוי נושאי ליבה ואבחון סביבתי-חברתי

– מיפוי וזיהוי הפעילויות בתאגיד התואמות פב”ק וניסוח הסוגיות המהותיות.
– שימוש בתהליך של דיאלוג מחזיקי עניין הפנימיים והחיצוניים של התאגיד לצורך המיפוי והזיהוי של הסוגיות המהותיות.

sub icon 4

בדיקת התאמת הפעילות בארגון לדרישות החוק

– בדיקה השוואתית של חוקים ורגולציה הרלוונטיים לפעילות התאגיד.

sub icon 6

בניית מנגנוני דיווח GRI ו- GLOBAL COMPACT

– בניית דו”ח חברתי וסביבתי שיאפשר מעקב ובקרה, ניטור ודיווח לביצוע מדיניות פב”ק.
– פיתוח מתודולוגיה לביצוע הדיווח בתאגיד בצורה רב שנתית.

sub icon 8

פיתוח שרשרת ספקים ירוקה וארגון ירוק

– פיתוח שרשת ספקים העונה לדרישות פב”ק.