תפריט סגור

ניהול ערכים לארגון מוביל

sust icon

תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא (פב"ק) תתרום לבידולו וליתרונו התחרותי של הארגון.
פב"ק הוא פיתוח שאינו מזיק לסיפוק צורכי ההווה, ואינו מהווה סיכון ליכולותיהם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם שלהם. 

ethics icon

פיתוח קוד אתי והטמעתו ככלי ניהולי המגשר בין המצוי לבין הראוי בארגון.
הקוד בנוי מערכי הארגון וכללי ההתנהגות המחייבים. הוא משמש כמנוף להצלחת הארגון וכמנגנון לניהול הסיכונים.

csr icon3

פיתוח, שימור וניהול אחריות תאגידית משפיעים על האמון בארגון ביחסי הגומלין עם מחזיקי העניין שלו. תהליך של "שיתוף מחזיקי עניין" המתבצע בשקיפות ומדווח כנדרש מאפשר שיפור תמידי התורם להצלחתו.

gov icon

בניית קוד ממשל תאגידי מקנה כלים להתמודדות יעילה בפיתוח אסטרטגיה ומשפרת את היכולת של נושאי המישרה לבצע בהצלחה ובכפוף לדרישות החוק את משימות הפיקוח והבקרה הנדרשים בתאגיד.

 

חזון הנעת תרבות ארגונית מבוססת ערכים

בפיתוח קוד אתי וקוד קיימות ובבחינתם לאור המציאות המשתנה, אנחנו מציעים לארגון כלים ניהוליים שיאפשרו לו להגדיר את הערכים וכללי ההתנהגות החיוניים להצלחתו ושגשוגו.

בנסיבות של מציאות משתנה הצלחתו של הארגון מותנית, בין השאר, ביכולת של כלל מרכיביו לפעול בהרמוניה על פי ערכי קיימות, תוך ניצול המשאבים העומדים לרשותו.

לכן, יישום ערכי הארגון וכללי ההתנהגות הראויה יסייעו לשיפור יכולותיו של הארגון ולהשגת יעדיו.

היתרון שלנו

דר' אדם ודר' דליה רחמן מור הובילו מחקר אמפירי פורץ דרך ב INTEL: חשיפת מודל להטמעה אפקטיבית של קוד אתי והזיקה בין הטמעה של אתיקה ארגונית ושביעות רצון באינטל להמשך קריאה..

דר' אדם השתתף בצוות כתיבת "רוח צה"ל" ופיתח את תוכנית ההטמעה של "רוח צה"ל"  בצבא וליווה את תהליך ההטמעה בזרוע היבשה בצה"ל להמשך קריאה..

ליווי תהליך הטמעת הקוד האתי ופיתוח אחריות תאגידית ב ECI  שנמדד במדד מעלה ועלה מדירוג כסף לפלטינה ב-2006 להמשך קריאה..

ייעוץ וליווי תהליך הפיתוח וההטמעה של הקוד האתי בארגון לתת וכלל עמותות המזון בארץ העובדות עם לתת להמשך קריאה..

ליווי תוכנית ההטמעה של הקוד האתי ברשות ניירות ערך להמשך קריאה..

עדכון של הקוד האתי וליווי תהליך ההטמעה של הקוד האתי בעיריית חיפה להמשך קריאה.. 

הנחיית סדנאות קצין ציות ורגולציה להוראות צרכניות לנאמנים של הבנק הבינלאומי הראשון  להמשך קריאה..

דר' אדם מרצה במרכז לאתיקה בירושלים, משכנות שאננים, עורך סדנאות וארגן את יום העיון באתיקה מקצועית בישראל. להמשך קריאה..