תפריט סגור

ניהול ערכים לארגון מוביל

ניהול ערכים לארגון מוביל

ethics icon

פיתוח קוד אתי והטמעתו ככלי ניהולי המגשר בין המצוי לבין הראוי בארגון המשמש כמנוף להצלחת הארגון וכמנגנון לניהול הסיכונים.

sust icon

פיתוח בר קיימא הוא פיתוח שאינו מזיק לסיפוק צורכי ההווה, ואינו מהווה סיכון ליכולותיהם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם שלהם. 

csr icon3

פיתוח, שימור וניהול אחריות תאגידית משפיעים על יצירת אמון ביחסי הגומלין עם מחזיקי העניין ועל בניית מערכת יחסים המאפשרת הצלחה.

gov icon

בניית קוד ממשל תאגידי מקנה כלים להתמודדות יעילה בפיתוח אסטרטגיה המשפרת את היכולת של נושאי המישרה לבצע בהצלחה ובכפוף לדרישות החוק את משימות הפיקוח והבקרה הנדרשים בתאגיד.

החזון שלנו

בפיתוח קוד אתי וקוד קיימות ובבחינתם לאור המציאות המשתנה, אנחנו מציעים לארגון כלים ניהוליים שיאפשרו לו להגדיר את הערכים וכללי ההתנהגות החיוניים להצלחתו ושגשוגו.

בנסיבות של מציאות משתנה הצלחתו של הארגון מותנית, בין השאר, ביכולת של כלל מרכיביו לפעול בהרמוניה על פי ערכי קיימות, תוך ניצול המשאבים העומדים לרשותו.

לכן, יישום ערכי הארגון וכללי ההתנהגות הראויה יסייעו לשיפור יכולותיו של הארגון ולהשגת יעדיו.

החזון שלנו

בפיתוח קוד אתי וקוד קיימות ובבחינתם לאור המציאות המשתנה, אנחנו מציעים לארגון כלים ניהוליים שיאפשרו לו להגדיר את הערכים וכללי ההתנהגות החיוניים להצלחתו ושגשוגו.

בנסיבות של מציאות משתנה הצלחתו של הארגון מותנית, בין השאר, ביכולת של כלל מרכיביו לפעול בהרמוניה על פי ערכי קיימות, תוך ניצול המשאבים העומדים לרשותו.

לכן, יישום ערכי הארגון וכללי ההתנהגות הראויה יסייעו לשיפור יכולותיו של הארגון ולהשגת יעדיו.

נשמח לעמוד לרשותך

avshalomadam@gmail.com

vmanagement.co.il