תפריט סגור

ממשל תאגידי לארגונים ועסקים

קוד ממשל תאגידי הוא אוסף עקרונות מנחים (מערכת ריסון פנימית) שבא להשלים את החוק (מערכת ריסון חיצונית) ולקבוע את איכות האסטרטגיה של התאגיד ומערכות הבקרה והפיקוח. אוסף העקרונות של הקוד נועד להגדיר את מערכת קבלת ההחלטות ואת סטטוס מקבלי ההחלטות השונים, המנחים את פעילות התאגיד.  

מטרת הקוד היא שיפור האיכות של ממשל התאגיד, בעיקר תפקידו להנחות את חבר הדירקטורים ולבקר את איכות פעילותם. צידוקו הוא בהקניית כלים להתמודדות יעילה עם צרכי הבקרה והפיקוח על ניהול התאגיד, ועל כלים לנקיטת סנקציות. כל זאת על מנת להבטיח את האינטרסים של בעלי המניות.
קוד ממשל תאגידי נועד לאפשר פיתוח של כלים שתפקידם הוא לבקר ולאזן את הניהול ולקיים מעקב אחר ביצוע המדיניות באמצעות בניית מכשירי דיווח פיננסים  מהימנים עבור בעלי המניות.

קוד לממשל תאגידי בא להבטיח הן את נאמנות הדירקטורים כלפי בעלי המניות, והן את חובתם בפיתוח מדיניות שתאפשר את שגשוג התאגיד. מתפקידו של הקוד הוא להבטיח את מזעור ניגודי העניינים של הדירקטורים בתהליכי עבודתם והבטחת שיפוט בלתי מוטה, ובמקרה של ניגודי עניינים, מנגנונים והנחיות לפתרונם. בנוסף  יקבעו בקוד מנגנונים שיאפשרו את אי תלות הדירקטורים והבטחת שכר נאות על ביצוע עבודתם.

לשאלות נפוצות בנושא ממשל תאגידי

image-gov

שירותי VM בפיתוח ממשל תאגידי בהתאם לדרישות הרגולציה

sub icon 14

מיפוי הצרכים של הממשל התאגידי הנחוץ והמלצות לשינויים הנדרשים

sub icon 1

בניית קוד ממשל תאגידי

sub icon 3

כתיבת נוהלי הדירקטוריון, לרבות נושאים בפעילות הדירקטוריון של חובות היו"ר, ועדות הדירקטוריון השונות, חובות הדירקטורים מסוגים שונים

sub icon 13

ליווי שינויים הנדרשים במבנה הדירקטוריון, בנהליו ובפרופיל הדירקטורים

sub icon 6

בניית מנגנונים לממשל התאגידי לשיפור האפקטיביות בבקרה ובפיקוח על התאגיד

sub icon 11

צמצום החשיפה של הדירקטורים לסיכונים

sub icon 12

סדנאות לדירקטורים/ סדנאות לדירקטורים חדשים