תפריט סגור

קוד אתי לארגונים ועסקים

ביסודו קוד אתי הוא אוסף ערכים וכללי התנהגות. קוד אתי מגדיר את פרוטוקול ההתנהגות הנובע משאיפות הארגון וחזונו האסטרטגי ביחס למערכת היחסים עם מחזיקי עניין שונים. הקוד הוא מסמך פורמאלי המכיל אוסף ערכים וכללי התנהגות ראוייה המשקפים את הידע והמיומנויות הנדרשים מהעובדים. הטמעה אפקטיבית של הקוד האתי תיבחן לפי יישום הערכים וכללי התנהגות בפעילותו ההולמים את חזונו.

מתפקידו של הקוד להנחות את בחירת העובדים במעשה הראוי. השימוש בו יאפשר להתמודד מול דילמות ולצמצם את הקונפליקטים בין מחלקות בארגון ובין הארגון למחזיקי עניין שונים. שימוש בקוד יאפשר בניית אמון בין העובדים, בין העובדים וההנהלה, ובין הארגון לבין מחזיקי העניין השונים שלו.
בכך, הקוד יהווה כלי ניהולי למזעור סיכונים עסקיים, להעלאת מוטיבציית העובדים, להקטנת תחלופת עובדים וקידום למידה ארגונית.

לשאלות נפוצות בנושא קוד אתי

image-ethics

שירותי VM בליווי ופיתוח קוד אתי ותוכנית אתיקה אפקטיבית

sub icon 1

פיתוח קוד אתי ככלי ניהולי

sub icon 3

פיתוח והטמעת תוכנית אתיקה וציות אפקטיבית

sub icon 10

פיתוח תפקיד של נאמני אתיקה וממונה אתיקה

sub icon 4

בניית מערכות מדידה לאפקטיביות ההטמעה

sub icon 6

שילוב בין אסטרטגיית הארגון לבין תוכנית האתיקה

sub icon 8

פיתוח ערכים וחזון

sub icon 9

בניית מנהיגות ערכית