תפריט סגור

סדנא

בניית מצפן ארגוני - חזון, ערכים וקוד אתי

סדנא

בניית מצפן ארגוני - חזון, ערכים וקוד אתי

קהל יעד:מנהלים בכירים ומנהלים בדרגות הביניים, הלוקחים חלק בתהליך האסטרטגי כמקבלי החלטות וכמבצעים.

לוח זמנים: שני מפגשים של ארבע שעות

מנהלים בכירים ומנהלים בדרגות הביניים, הלוקחים חלק בתהליך האסטרטגי כמקבלי החלטות וכמבצעים.

שני מפגשים של ארבע שעות

מטרות

החזון של החברה מהווה את המצפן שעל פיו נקבע התכנון האסטרטגי, והוא משמש גם ככלי לקבלת החלטות ולצמצום קונפליקטים בארגון. הערכים הם עקרונות בסיסיים למימוש החזון, המתורגמים לקוד אתי – מכלול הנהלים וכללי הפעילות בארגון. ארגונים יכולים לחזק את פעילותם העסקית באמצעות בניית מצפן. כאשר המטרה – החזון והמצפן – מופצים בין כלל העובדים, הארגון כולו מתכוונן אליה, הניהול מתייעל, אופן קבלת ההחלטות משתפר, והחיכוכים בין היחידות השונות בארגון מצטמצמים. בסדנה נלמד לבנות את הכלים המאפשרים פעילות עם המצפן הארגוני ולהשתמש בהם

– ניתוח מונחים: חזון, ערכים וקוד אתי
– הדרכים ליצירת המונחים בהקשר הארגוני
– שיטות להטמעה אפקטיבית של אסטרטגיה באמצעות חזון, ערכים וקוד אתי

נושאי דיון עיקריים

– החזון הארגוני (Strategic Intent) ומטרותיו
– בניית מטרות להגשמת החזון
– אבחון מחזיקי עניין של הארגון וקביעת מדיניות ביחס אליהם
– פיתוח ערכי הארגון וקוד אתי

מרכיבי הפעילות

– הרצאות
– הדגמת הנושאים באמצעות דוגמאות מארגונים
– בניית מודל ודיון בחזון, בערכים ובקוד האתי על בסיס הדוגמאות
– ניתוח המצב בחברה על בסיס הייעוד הארגוני
– דגשים בפיתוח חזון החברה