תפריט סגור

סדנא

פיתוח קוד אתי - הלכה ומעשה

סדנא

פיתוח קוד אתי - הלכה ומעשה

קהל יעד: מנכ”לים, סמנכ”לים לכספים, רואי חשבון, מבקרי פנים ומנהלים בכירים

לוח זמנים: שני מפגשים של ארבע שעות

מנכ"לים, מנהלי כספים, מנהלי כוח אדם, מנהלים ונציבי אתיקה ארגוניים

שני מפגשים של ארבע שעות

מטרות

ארגון מצליח הוא ארגון המשלב במגוון פעילותו אוסף ערכים וכללי פעילות התומכים בייעוד של הארגון. בתהליך זה מצליח הארגון לקדם את החזון, לצמצם קונפליקטים בין המחלקות בארגון ובין הארגון למחזיקי עניין שונים, לנהל סיכונים עסקיים, להעלות את מוטיבציית העובדים ולקדם למידה ארגונית.
הסדנה תורכב משני חלקים: הראשון דרכים לפיתוח קוד אתי המשקף את שאיפות הארגון וחזונו ביחס למערכת היחסים עם מחזיקי עניין שונים. החלק השני מיוחד לבניית תוכנית הטמעה אפקטיבית שתתאם את הפעילות של כלל חברי הארגון בינם לבין עצמם ובייחס לחזון. במהלך סדנה זו נדון בשיטות הטמעה אפקטיביות של הקוד האתי

נושאי דיון עיקריים

– הזיקה בין אתיקה לאסטרטגיה
– תוכנית אתיקה: מהות, תכנים ומנגנונים
– גישות לפיתוח קוד אתי (תהליך ארגוני וליווי ייעוץ – מומחה)
– מודל מחזיקי עניין וקביעת מדיניות עסקית
– הטמעה אפקטיבית של תוכנית אתיקה
– פיתוח מנגנוני פיקוח ובקרה 
– סוגיות בניהול תוכנית אתיקה ארגונית 

מרכיבי הפעילות

– הרצאות וסדנאות
– ניתוח אירוע: הטמעת תוכנית אתיקה – מתיאוריה למעשה
– מסקנות אופרטיביות, פיתוח כלי מדידה ומעקב ביחס לצורכי ארגון