תפריט סגור

סדנא

תוכנית אתיקה אפקטיבית

סדנא

תוכנית אתיקה אפקטיבית

קהל יעד: מנכ”לים, סמנכ”לים לכספים, רואי חשבון, מבקרי פנים ומנהלים בכירים

לוח זמנים: שני מפגשים של ארבע שעות

מנכ"לים, סמנכ"לים לכספים, רואי חשבון, מבקרי פנים ומנהלים בכירים

שני מפגשים של ארבע שעות

מטרות

פרשת קריסת אנרון הביאה למשבר אמון חריף של ציבור המשקיעים בשוק ההון. להחזרת האמון חוקק הקונגרס האמריקאי את חוק סארבנס אוקסלי 2002. סעיף 406 בחוק מכיל התייחסות לפיתוח קוד אתי בארגון. כלולים בסעיף זה הנחיות מפורשות באשר להיבטים אתיים של התנהגות של נושאי מישרה בכירה בתאגיד, עליהם מוטלת חובה לנהוג בהתאם לקוד האתי. מאפיינים מהקוד גם כן מצוינים, כגון, קונפליקט אינטרסים, דיווח בזמן אמת בנושאי התשקיף והמאזן, התנהגות שיש בה שקיפות עם המשקיעים. הרשות האמריקאית לניירות ערך תיקנה תקנות בעניין זה, ובורסת ניו יורק ואיגוד הברוקרים הרחיבו את התקנות וגם חייבו תאגידים נסחרים לאמץ קוד אתי. גם החקיקה הישראלית אימצה את מרבית הדרישות של החקיקה האמריקאית. חברות ישראליות הנסחרות בבורסה האמריקאית מחויבות לציית לחוק ומשקיעים זרים המעוניינים למזער סיכוני השקעה בשוק ההון בוחנים האם אימץ התאגיד קוד אתי והטמיעו באופן אפקטיבי.

נושאי דיון עיקריים

– עדכוני החקיקה האמריקאית והישראלית ומשמעותם
– מהו קוד אתי?
– מהו תהליך הטמעה?
– מנגנוני בקרה: ריסון, ניטור ואכיפה של קוד האתי
– תפקיד ממונה אתיקה בארגון
– דיון במאפייני תוכנית אתיקה אפקטיבית

מרכיבי הפעילות

– הרצאות וסדנאות
– ניתוח אירועים וסרטון
– דרכי בקרה על הטמעת תוכנית אתיקה אפקטיבית