תפריט סגור

סדנת פיתוח מנהיגות ערכית

סדנא זו מיועדת למנהלים בארגון המעוניינים לפתח כלים שיסייעו להם להנהיג באופן אפקטיבי ביומיום בזמני משבר ובזמני שגשוג.

המנהלים בסדנה ילמדו לתרגם ערכים ואתיקה לרוטינה ביומיום, להנחות את מחזיקי העניין שלהם להתנהג באופן ערכי, ולתחזק את האתיקה במסגרת הניהולית שלהם ולהשתמש באתיקה ככלי ניהולי.

פירוט

הלגיטמציה של המנהל כמקור סמכות ויכולתו האפקטיבית להשרות אווירה של אמון במחזיקי העניין. נגזרת מיכולתו לנהל באופן אפקטיבי את המשימות בדרך ובכיוון אל היעדים אליהם הוא נדרש להגיע.  למעשה הערכים לפיהם הוא פועל הם שורשי יכולתו לעמידה באתגרים המוטלים לפתחו.

מסתבר שהלגטימציה של המנהל כמקור סמכות ויכולתו להשרות אמון מותנים בהתנהגותו הערכית. מנהל המפר הבטחותיו, המשקר לפעמים, המקדם את האינטרסים שלו על פני אלה של אחרים או על פני אלה של הארגון, הנוהג במשוא פנים, יכולתו לנהל או להנהיג נפגעת. לעומתו, מנהל הנוהג באופן ערכי, יכולתו לנהל ולהנהיג בעמידה באתגרים טובה יותר.

תכנים מרכזיים:

  • חשיפה וזיהוי הערכים המרכזיים ברמה האישית אשר משמשים “מצפן מנהיגותי” עבור כל אחד ואחד מהמשתתפים
  • הקניית ידע וכלים מעשיים להטמעת ערכים אלו למחזיקי עניין שונים
  • מידת ההלימה בין ערכי הארגון, ערכים מקצועיים וערכי המנהיגות האישיים וההשלכות של השימוש בהם על חיי היומיום בארגון
  • תשתית ראשונית לתוכנית עבודה ומדדי ביצוע לאתיקה ככלי ניהולי
  • הרצאה: הצגת מודל תיאורטי – מנהיגות מעצבת ככלי להטמעת ערכים ולהובלה לאור ערכים

לוח זמנים:

מפגש ליום אחד למשך חמש שעות עם הפסקה של חצי שעה בין הרצאה לסדנה.