תפריט סגור

דיאלוג מחזיקי עניין

image_pdfimage_print

לכל ארגון יש מחזיקי עניין-הם סך כל המשפיעים והמושפעים מערכיו, שרותיו, מוצריו או פעילותו. ארגון המציב יעדים להצלחתו ללא שילוב התייחסות ראויה לערכים, לאינטרסים ולצרכים של מחזיקי העניין שלו בפעילותו נידון לכישלון. מעבר לכך, ניהול סיכונים מושכל, הסתגלות לשינויים וחדשנות, מחייבים התמודדות גם עם אתגרים חברתיים וסביבתיים. מכאן, אבני הבניין של אסטרטגיית הארגון הם, זיהוי מחזיקי העניין, מיפוי הערכים, הנושאים המהותיים וגבולותיהם במסגרת אילוצי החברה והסביבה. בניית אסטרטגייה כזו תאפשר לארגון פיתוח בר-קיימא.

 

לניהול יעיל של ההשפעות הקיימות ביחסי הגומלין שבין הארגון למחזיקי העניין שלו נדרש תכנון הדיאלוג איתם. בדיאלוג יערך זיהוי מחזיקי העניין של הארגון, הערכים והנושאים המהותיים המופיעים ביחסי הגומלין שביניהם. יצירת ערך משותף בין מחזיקי העניין לבין הארגון תאפשר את קביעת הנושאים המהותיים וגבולותיהם, ובהתאם להם, קביעת יעדים והכנת תוכנית עבודה לישומם. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה, ובחינת תוצאות הפעילות יאפשרו בחינה מחודשת והבנה טובה יותר של הנושאים המהותיים וגבולותיהם, האינטרסים וערכי הארגון המשותפים לארגון ולמחזיקי העניין שלו. מעבר לבניית אסטרטגיה ארגונית, תיעוד הממצאים והמידע יאפשרו למידה ארגונית וכתיבת דו”ח אחריות  תאגידית לארגון בהתאם לסטנדרטים של ה GRI

דיאלוג מחזיק העניין של ארגון מאפשר זיהוי של הפרטים או הקבוצות המשפיעים והמושפעים מפעילות הארגון והמוצרים או השירותים אותם הוא מספק. הזיהוי מאפשר גם מיפוי ובחינת האינטרסים השונים ומתן משקל לחשיבותם ביחסי הגומלין בין מחזיקי העניין לבין הארגון.  כך תאפשר בחינת הסוגיות המהותיות לקיומו של הארגון וליכולתו להצליח בפעילותו. זיהוי מחזיקי העניין ומיפוי יחסי הגומלין מאפשר ניהול מושכל של הארגון לטווח הקצר ולטווח הארוך.  

למה חשוב לתכנון דיאלוג מחזיקי עניין?

תכנון התהליך של דיאלוג מחזיקי עניין דורש חשיבה לגבי הפרטים או הקבוצות עליהם משפיע הארגון, ובחינת החלופות ליצירת קשר שיאפשר שיח משמעותי בין הארגון לביניהם. שיח שייעשה באווירה שתבטיח דיאלוג פתוח ופורה.

מה הערך של יצירת דיאלוג מחזיקי עניין?

הערך של דיאלוג מחזיקי עניין בראש וראשונה בזיהוי הסוגיות המהותיות לארגון ביחסי הגומלין שלו עם מחזיקי העניין. נגזר מפתיחת הדיאלוג יצירת ערוצי תקשורת נוספים על אלה הקיימים עם מחזיקי העניין, ומתן הזדמנות לבחינת יחסי הגומלין והאינטרסים השונים של מחזיקי העניין מול הארגון, ושל הארגון מול מחזיקי העניין. יצירת הדיאלוג מאפשרת גם בחינת גובה הציפיות ותיקונן ביחסי הגומלין ומתן מענה להם. בכך מבטיח הארגון את המיקוד שלו בפעילות בייצור מוצר או מתן שירות שנדרשים באופן מיטבי ותחזוקה של קשרים בריאים בינו לבין מחזיקי העניין.

מה כוללים שירותי דיאלוג מחזיקי עניין?

שירותי דיאלוג מחזיקי עניין כוללים, זיהוי מחזיקי עניין, מיפוי האינטרסים השונים שלהם. אחד התוצרים המיידים לדיאלוג הוא איבחון הסוגיות המהותיות לארגון.  יצירת קשר ותחזוקת ערוצי הקשר עם מחזיקי העניין במערך שינוהל על ידי הארגון. 

למה כדאי להיעזר בחברה מקצועית לדיאלוג מחזיקי עניין?

דיאלוג מחזיקי עניין הוא תהליך הדורש מומחיות של גוף מקצועי שאינו מוטה. תכלית הדיאלוג היא בניית פלטפורמה שבה יש יחסי אמון המאפשרים דיון ביחסי הגומלין עם מחזיקי העניין ובירור האינטרסים השונים שיש להם. חברה חיצונית יכולה להבטיח את בחינת איכות המידע המושג בדיאלוג באופן אובייקטיבי. ניהול הדיאלוג בליווי חברה מקצועית, יאפשר לארגון להתמקד בבחינת יחסי הגומלין בינו לבין מחזיקי העניין, ובסוגיות המהותיות ובתהליך האסטרטגי הנדרש. 

למידע נוסף, חזור לעמוד הבית >>

image_pdfimage_print

השאר תגובה