תפריט סגור

ESG

image_pdfimage_print

ראשי תיבות  ESG (Environment Society and Corporate Governance) -מציינים בעברית את התחומים, סביבה, חברה וממשל תאגידי- ונראה שיש שתי משמעויות שונות לראשי תיבות אלה ובניהן חפיפה חלקית, עם זאת נראה שהגבולות בן המשמעויות השונות בשיח הקיים הולכות ומתמוססות.

לפי המשמעות הראשונה, המשתמשים בראשי התיבות ESG מתייחסים ל ESG IMPACT שזהו במקורו ציון שניתן למכלול פרמטרים שפותחו ומפותחים תחת ראשי התיבות של ESG -הציון – בדרך כלל ניתן על ידי גופים חיצוניים לתאגיד- והוא מודד את השפעות פעילות תאגיד ציבורי בתחומי סביבה, חברה וממשל תאגידי.

הציון של ESG מאפשר דירוג של ניירות הערך של התאגיד בערכים שאינם מתייחסים למדדים עסקיים. ההנחה היא כי לפי ציון זה יוכלו לבחון המשקיעים את הסיכונים וההזדמנויות של ההשקעה בניירות ערך של תאגיד ציבורי גם לפי השפעתו ומחויבותו, לסביבה, לחברה ולממשל תאגידי. 

לפי המשמעות השנייה, תחומי ה ESG, סביבה, חברה וממשל תאגידי, הם אותם תחומי האחריות התאגידית להם מתחייב התאגיד ועליהם הוא עצמו מדווח. התאגיד במקרה זה יכול להיות, תאגיד ציבורי, פרטי, רשות ציבורית, עמותה או תאגיד סטטוטורי ועוד. בשנים האחרונות, אחת משיטות הדיווח המקובלות נעשית באמצעות הפרוטוקולים של ה GRI.  היום השימוש בראשי תיבות ESG  לרוב מתייחס גם לתחומים אלו.  ה GRI כאוסף שיטות דיווח מניח זהות בין אחריות תאגידית לבין פיתוח בר קיימא. כלומר, דיווח הנעשה באמצעות ה GRI הוא דיווח על פיתוח בר קיימא.

לקריאה מורחבת ראו -אינפוגרפיה-לחצו כאן 

image_pdfimage_print

השאר תגובה